План роботи навчально – методичного центру профспілок Волинської області на 2019 -2020 н . р .

План роботи     навчально  – методичного центру профспілок Волинської області

на 2019 -2020 н . р .

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО НАВЧАННЯ

Становлення й утвердження в державі нових суспільно-політичних та соціально-економічних умов ставить перед профспілками якісно нові завдання щодо захисту прав та інтересів спілчан. Роль профспілок у суспільстві зростає, активізуються їхні захисні функції. Без досвідчених, всебічно підготовлених профспілкових працівників та активістів неможливо кваліфіковано відстоювати права й інтереси членів профспілок, ефективно протистояти наступу капіталу на права людини найманої праці.

Метою профспілкового навчання є формування у членів профспілки на основі отриманих знань більш активної громадянської позиції, вміння кваліфіковано відстоювати свої права та інтереси.

Основними завданнями профспілкового навчання є:

– Одержання працюючими достатнього обсягу знань і вмінь, необхідних для розв’язання юридичних, економічних і соціальних проблем трудових відносин.

– Вивчення й узагальнення досвіду роботи профспілкових організацій усіх рівнів.

– Посилення інформаційної взаємодії між членами профспілки та її керівними органами.

– Вивчення мотивації профспілкового членства, формування свідомого членства у профспілці, проведення заходів, спрямованих на залучення працівників до профспілки.

– Проведення профспілкою незалежної політики при взаємодії з державними органами, роботодавцями, органами місцевого самоврядування.

– Відстоювання та захист інтересів спілчан у процесі реформування підприємств, під час колективних переговорів, при розв’язанні колективних та індивідуальних трудових спорів.

При організації профспілкового навчання вкрай важливо використовувати активні методи навчання. Це пов’язано з тим, що вони мають великий вплив на слухачів, сприяють кращому засвоєнню ними більшого обсягу навчальної інформації та виробленню високих особистих якостей.

Активні методи навчання – це такі методи, при використанні яких навчальна діяльність має творчий характер, а в людей, які навчаються, формуються пізнавальний інтерес і творче мислення.

До активних методів навчання належать проблемна розповідь і проблемно побудована лекція, евристична і проблемно-пошукова бесіда, проблемне наочне приладдя, проблемно-пошукові вправи, дослідні лабораторні роботи, метод розвиваючого навчання, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуацій пізнавальної спору, метод створення емоційно-моральних ситуацій, метод аналогій, метод створення на уроках ситуацій інтересу, метод аналізу на уроках життєвих ситуацій і ін.

У профспілковому навчанні, має бути важливим не лише те, як багато дізналися слухачі під час навчання, а й те, як вони використовуватимуть здобуті знання. Виходячи з цього можна визначити основні принципи профспілкового навчання:

– основа профспілкового навчання– це навчання, яке ґрунтується на досвіді, а також практичне навчання;

–   профспілкове навчання єколективним («всі ми вчимося один у одного і разом один з одним»);

– це не просто передача знань від викладача до учнів, а й організація колективного навчання, при якому навчальні групи мають вдосконалюватися самостійно;

–  навчання починається з досвіду, з вирішення реальних проблем;

– роль профспілкового викладача полягає в тому, щоб організувати та забезпечити навчання, а не в тому щоб бути експертом, який знає правильні відповіді на питання;

–  результатом профспілкового навчання має стати практична діяльність. Учасники навчання повинні виробити в собі впевненість та навички спільних дій задля вирішення тих чи інших проблем. Якщо цього досягти не вдається, можна вважати, що мета навчального процесу не досягнута.

                 Школа профспілкового активу.     

              Тематика навчання за напрямками.

Правовий захист:

 • Правові основи та гарантії діяльності профспілок. Права виборного профспілкового органу.
 • Основи трудового законодавства.
 • Оплата праці та регулювання робочого часу.
 • Здійснення профспілками громадського контролю за дотриманням законодавства з охорони праці.

Колдоговірна робота та переговори:

 • Колдоговір – інструмент колективного захисту прав працюючих. Правові основи і процедури.
 • Планування колдоговірної роботи. Формування позиції, вимог та підготовка команди.

Організаційна робота та управління:

 • Організаційна робота в первинній профспілковій організації.
 • Мотивація профспілкового членства.
 • Робота з молоддю в профспілковій організації.
 • Профспілковий менеджмент.
 • Управління робочим і особистим часом профспілкового лідера.
 • Ефективне планування діяльності профспілкової організації.
 • Створення ефективної профспілкової команди.

Інформаційна робота:

 • Розвиток навичок медіа грамотності та критичного мислення.
 • Формування іміджу організації.

Фінансова робота та економічна грамотність:

 • Управління профспілковим бюджетом.
 • Основи фінансової та контрольно-ревізійної роботи в профорганізація.
 • Актуальні питання податкового законодавства.
 • Фінансова грамотність.

Психологія та особистісний розвиток:

 • Управління стресом та стресостійкістю.
 • Психологія міжособистісного та колективного спілкування.
 • Лідер і лідерство в профспілкових організаціях.
 • Майстерність публічних виступів.
 • Самомотивація та налаштування на продуктивну працю.
 • Формування особистого іміджу профлідера.

                         Календарне планування.

                     Проведення семінарів.

№/п                   Зміст роботи        Дата проведення         Хто бере участь          
1. « Комунікації та командна робота  – шлях до підвищення ефективності діяльності профспілки». Жовтень Голови обласних профспілкових організацій
2. « Ефективна практика роботи профспілкового лідера в XXІ столітті». Листопад Голови профспілкових організацій студентів навчальних закладів
3. « Трудовий кодекс України: цілі, завдання. Основні принципи. Регулювання трудових відносин.» Листопад Обком профспілки працівників споживчої кооперації. (голова С.О. Завацька)
4. « Колективний договір – інструмент соціального захисту найманих працівників» Грудень Обком профспілки працівників агропромислового комплексу ( голова В.І. Лупашко)
5. « Органайзинг – інструмент розвитку та  зміцнення профспілки. Звіти і вибори». Грудень Обком профспілки працівників держустанов ( голова О.М. Сабурова)
6. « Організація ефективного профспілкового контролю за дотриманням трудового законодавства» Лютий Обком профспілки працівників соціальної сфери ( голова Г.П. Микитюк )
7. «Звіти і вибори в профспілкових організаціях». Березень Обком профспілки працівників охорони здоров’я (голова В.Ф. Шахраюк)
8. « Мотивація профспілкового членства – пріоритетний напрям діяльності профспілок» Квітень Обком профспілки працівників зв’язку дирекції    УДППЗ «Укрпошта» (голова В.А. Андріюк)
9. « Законодавча база фінансової діяльності профспілок. Основні принципи і особливості фінансової роботи за сучасних умов, фінансова політика профспілок.» Квітень Обком профспілки працівників Волинської філії ВАТ «Укртелеком» (голова О.Ф.Романюк)
10. « Колективні дії профспілок на захист соціально – економічних прав працівників.» Травень Обком профспілки працівників культури (голова Ю.Є. Карвіна )  
11. « Конценція реформування та розвитку лісового господарства. Права профспілок по здійсненню контролю за станом охорони праці , екології». Травень Обком профспілки працівників лісового господарства (голова П.М. Матіюк )  
12. «Організаційна робота – запорука успіху діяльності профспілкової організації. Моделювання та проведення профспілкових зборів» Червень Новообрані
голови профспілок.

                       Засідання науково-методичної ради.

№/п                   Зміст роботи        Дата проведення
1. Організаційне засідання . Планування роботи.   Серпень
2. «Розвиток сучасної профспілкової освіти»                Грудень
3. «Інтерактивні форми навчання членів профспілки»               Квітень
4. Підсумкове засідання. Звіт про навчання профспілкового активу.              Червень

                         Міжнародні відносини.

№/п                   Зміст роботи        Дата проведення       Місце проведення    
1. Написання та реалізація проекту «Культурно-освітні візити в Європу»   Протягом року Італія, Словенія, Австрія, Угорщина, Німеччина та інші європейські країни.
2. Обмін досвіду роботи між профспілковими організаціями України та Польщі. Вересень     2019 М.Люблін Польща
3. Налагодження діалогу і співробітництва з профспілками Білорусії. Грудень    2019 М.Брест Білорусія
4. Семінар «Мобільність профспілок  у рамках Європейської кваліфікації» Квітень 2020   Польща, Чехія
 •